Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Bij aankoop van producten heb je een bedenktijd van 14 dagen. Dat wil zeggen, je kunt zonder opgave van redenen de koopovereenkomst ontbinden. Dit heet het herroepingsrecht en gaat in op de dag na ontvangst van je bestelde producten. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”

Tijdens deze termijn zul je wel zorgvuldig met het product en de verpakking moeten omgaan. Je zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen bepalen of je het wilt behouden. Als je van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, wordt van je verwacht dat je het product met alle toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking aan ons retourneert volgens de door Plantje BV weergegeven instructies. Belangrijk is dat het modelformulier wordt ingevuld en bij de retourzending wordt bijgevoegd. Ook is het mogelijk om het retourformulier te verzenden via de e-mail naar info@plantje.nlHet aankoopbedrag incl. verzendkosten wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan je terugbetaald.

Klacht

Wilt u een klacht indienen en de planten retour zenden? Dit is uiteraard mogelijk en nadat de klacht is ingediend heb je 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen. Wij zullen je klacht bevestigen en je er nogmaals via de e-mail op wijzen dat de 14 dagen om het product terug te zenden zal ingaan.  

Download hier het modelformulier voor herroeping. (De retourkosten kunnen wij helaas niet vergoeden. De zending retour sturen kost ongeveer € 5,95 vanuit Nederland en 14,95 vanuit België) Met dit formulier kun je binnen 14 dagen van de koop afzien door deze in te vullen en terug te sturen naar info@plantje.nl. De aanvraag zal vervolgens bevestigd worden via e-mail.

Uitzondering

Sommige planten waar de kans op snelle bederving groter is zoals bloeiende planten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Dit zijn de volgende producten:

  • Bloeiende planten