Mijn gegevens

Om je gegevens te kunnen inzien, dien je ingelogd te zijn in jouw Plantje.nl account. Je hebt dan 24 uur per dag, 7 dagen per week inzage in jouw persoonlijke gegevens en kun je deze desgewenst wijzigen. Ook kun je hier al je bestellingen terugzien.

Jouw Privacy

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor het afhandelen van je bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen

Al je persoonlijke gegevens kun je te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Stuur hiertoe een mail naar [email protected] of stuur ons een schriftelijk verzoek per post.

Informatie aan derden

Wij geven je persoonlijke gegevens, met inbegrip van je adres en e-mailadres, niet door aan derden. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de payment provider die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

0